logo trans-3.nlTrans-3.nl

___info@trans-3.nl

Ideeën in de context plaatsen


Onze bijdrage

Een analyse van de stand van zaken

Een frisse blik, iemand die er, zonder besmet te zijn door bestaande verhoudingen of voorgeschiedenis, kritisch tegen aan kijkt. Waar gaat het nu eigenlijk om ? Wat willen we bereiken ? Hoe denken we dat te doen ? En waar liggen de kansen ?

Een onderzoek naar de contextuele omgeving

Buiten het eigen netwerk bestaan nog meer partijen of personen die er belang bij kunnen hebben als iets gaat veranderen. Hoe kijken zij tegen onze activiteiten aan ? Zien zij elders vergelijkbare ontwikkelingen en hoe gaan ze daar mee om ? Komt er een moment dat zij partij worden in ons besluitvormingstraject ?

Vergroting van de interactionele omgeving

Des te beter het lukt om meer neuzen in dezelfde richting te krijgen, des te kansrijker het slagen van onze onderneming wordt. Dat vergt meer inspanningen dan een nieuwsbrief; het is vooral de kunst om 'nieuwe' partijen te betrekken in ons verhaal.

Herijking van rollen en herwaardering van (bestaande) relaties

There's no greater power than the power to say goodbye (Madonna). Naarmate het proces vordert, is een herbezinning op de samenwerking met de bestaande partners op z'n plaats. Rollen kunnen wijzigen, belangen kunnen schuiven. De werkwijze om iedereen binnen de boot te houden, zou op enig moment averechts kunnen werken.

Voorstellen voor de volgende stap

Hoe krijg je voor elkaar dat de eerste stap gezet is en een nieuwe stap zich aankondigt ? Elke procesgang wordt verankerd in besluitvormingsmomenten. Maar wie beslist ? En wat zal het vervolg zijn op dit besluit ?

Programmamanagement

Uiteindelijk gaat het om samenhang. Wat heeft met wat te maken en waarom ? En hoe zit de besluitvorming hieromtrent in elkaar ? En wat valt er te zeggen over de financiering ?

 

De kennis en kunde van Marten Janse

Marten Janse heeft in complexe projecten bewezen het overzicht te kunnen behouden, partners blijvend te kunnen betrekken en gestelde doelen binnen bereik te kunnen brengen. Zijn vaardigheden op analytisch en taalkundig vlak en zijn kennis van de beleids- en onderzoekspraktijk, vormen hierbij een combinatie met toegevoegde waarde.

>> Klik hier voor zijn loopbaanoverzicht

>> Een Engelse versie vindt u op LinkedIn