logo trans-3.nlTrans-3.nl

___info@trans-3.nl

Ideeën in de context plaatsen


Waar te beginnen ?

Het voorgevoel is er. Aan veranderingen gaan twijfels en onzekerheden vooraf.

U heeft een eerste idee hoe het zou kunnen worden. Of in welke richting het zal gaan. Maar het is volstrekt onduidelijk of de partijen met wie u nu zaken doet, gedurende het proces dezelfde zullen blijven. En of de context waarbinnen u nu uw problemen en oplossingen formuleert, wel de juiste is voor een vervolg.

Trans-3.nl biedt u de mogelijkheid tot jargon-ontwikkeling en helpt u richting te geven aan het discours.

Jargon heeft u nodig om uit de Babylonische spraakverwarring met voor- en tegenstanders te komen en om een gemeenschappelijke taal te spreken binnen de interactionele omgeving van uw project.

Het discours is de keerzijde van wat u zelf over uw ideeën zegt, namelijk: hoe er over uw ideeën wordt gesproken in de contextuele omgeving van uw project.

En bij wie ?

U bent zelf de dragende speler die de schouders zet onder dit nieuwe initiatief. Maar u kunt wel wat hulp gebruiken. Een analytische blik, een sparring partner, iemand die meedenkt, stappen kan formuleren en er partijen bij betrekt van buiten uw eigen netwerk.

Figuur: projectomgeving

>> Klik hier voor onze bijdrage