logo trans-3.nlTrans-3.nl

___info@trans-3.nl

Ideeën in de context plaatsen


Innovaties, veranderingen en transities

transitie curve

Sturen van ontwikkelingen

Richting geven aan processen en management van transities, kan een systeemsprong versnellen. Hoe steiler de curve, hoe groter de kostenbesparing.

Wie iets wil veranderen, kan dat niet alleen. Hoe groter de verandering, hoe complexer het proces. Veranderingen overstijgen al gauw de intentionele reikwijdte van partijen. Zelfs in de arena van voor- en tegenstanders, verloopt het proces zelden democratisch, maar veeleer volgens de wetten van de chaostheorie.

Een juiste observatie en interpretatie en een effectieve analyse en diagnose van de stand van zaken in een project, zijn cruciaal voor een adequate toepassing van de instrumenten die vorm geven aan het proces. Koppeling van het project aan vergelijkbare trajecten maakt het verschil op macro-niveau.

Waar enerzijds de aansluiting bij en aanpassing aan 'hogere' doelen het draagvlak voor een experiment kunnen vergroten, zal anderzijds elk experiment zijn behaalde resultaten moeten kunnen 'showen'. De toekomst is per definitie onzeker en elke stap in de goede richting is: winst.

>> klik hier voor uw belang